СЕБЕАКТУАЛИЗИРАЩИЯТ СЕ ЧОВЕК – 2 част

November 30th, 2011

Характеристики на себеактуализиращите се личности

Общи характеристики

Не страдат от психози, неврози или други патологични нарушения. Те са удовлетворили в достатъчна степен по-нисшите си потребности – физиологични, от сигурност и безопасност, любов и принадлежност и уважение. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ, СТАТИИ | ключови думи: , , , , , , | Все още няма коментари

СЕБЕАКТУАЛИЗИРАЩИЯТ СЕ ЧОВЕК – 1 част

November 30th, 2011

Ейбрахам Маслоу (1908-1970г.) е един от основателите на хуманистичната психология. Интересите и основните му цели са свързани с психическото здраве и човешкия потенциал. Това го  отличава от повечето психолози по неговото време, които наблягат върху абнормалното и болното в човешката личност. Хуманистичната психология, която Маслоу нарича „третата сила” поражда теории свързани с идеята, че в хората са заложени ресурси за изцеление и израстване, както и за постигането на самоактуализация. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ, СТАТИИ | ключови думи: , , , , , , , | Все още няма коментари

НАХРАНИ ГЛАДНИТЕ ДУХОМ!

November 29th, 2011

Ти ли си това?

Танц на въображението, фантазии, сънища… Интуиция.

Ето ги и тях… Хората!

Те са там. Очакват  те. Търсят присъствието ти. Знаят! (прочети цялата статия…)

Категории: ИНСАЙТ, СТАТИИ | ключови думи: , , , , , , | Все още няма коментари

ХАРИЗМАТИЧНОТО ЛИДЕРСТВО

November 23rd, 2011

Теориите, основаващи се на подхода за отличителните черти на лидера, наричани още харизматични теории са сред най-ранните. В бизнеспсихологията са известни с различни наименования: теории за „великия човек”, теории за „големия човек”, теории за качествата на личността и т.н. Според идеите на немските психолози от края на XIX и началото на XX век., лидерите притежават вродени личностни качества и характеристики (черти), а авторитетът и влиянието на лидера сред последователите са резултат именно от проявлението на тези качества. В тези по-ранни разбирания се приема, че лидерите се раждат – те не се създават. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , , , , | Все още няма коментари

ДА СИ ОТГЛЕДАШ НАДЕЖДА

November 15th, 2011

Вървя в задънена улица. Зная, че няма изход. До никъде не води! Зная и все пак вървя. Искам да видя сама. Искам да се уверя.

После виждам. Виждам с очите си онова, което винаги съм знаела. Наистина,  улицата е без изход. Моите мисли, надежди, очаквания – къде пропаднаха? Изплъзнаха се неочаквано, бързо. Изплъзват се!

Обзема ме лепкава тъга. Надеждите, които сама повиках – те са виновни. (прочети цялата статия…)

Категории: ИНСАЙТ | ключови думи: , , , , | Все още няма коментари