ПРОФЕСИОНАЛНА ПСИХОДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА

Управлението на човешките ресурси в организацията е един от най-сигурните начини тя да следва и реализира целите си и да постига успех в развитието си.  В този смисъл професионалната психодиагностика се явява като едно от най-добрите средства в подкрепа на оценката и изграждането на добър екип от професионалисти.

През последните години все повече нараства значимостта на правилното и пълно психологическо тестиране, обслужващо и подкрепящо целите на организацията, чрез задълбочна диагностика и оценка на персонала.

В по широк смисъл психодиагностиката може да се разглежда като област на изследване свързана с получаване на количествени оценки и точен качествен анализ на психологичните състояния и свойства на личността или на група от хора. Идентифицирането на поведението и нагласите се изследват чрез съответните анкети, тестове и методики и подобрявани чрез тренинги, програми за обучение, системи за обратна връзка и лични консултации.

Услугите, които предлагам във връзка с психодиагностика и оценка на персонала са:

* психологическо тестиране на персонала чрез въпросници, анкети, тестове и методики за индивидуално психологическо изследване

* личностова диагностика

* диагностика на професионалния стрес

* консултации и тренинги

Диагностичните методи включват:

- обективни тестове и методики, които измерват психични процеси: внимание, мислене, въображение, памет, представи.

- тестове въпросници (персонални въпросници)

- открити въпросници, които изискват стандартните отговори

- индивидуално орииентирани тестове

Ползите, които ще получите са следните:

- подобряване на работния климат

- подобряване на ефективността на човека в организацията

- получаване на информация относно знанията, опита, личностните нагласи и индивидуалните качества на личността с нейните „плюсове и минуси”.

- реализиране на целите и успешно развитие на организацията въз основа на правилното управление и функциониране на персонала.

Професионалната психодиагностика и оценка на персонала е необходима и полезна крачка по отношение на стабилността и благополучието на хората , както и във връзка с по-пълното функциониране на личността на работното място.

 

ключови думи: , ,