СЕБЕАКТУАЛИЗИРАЩИЯТ СЕ ЧОВЕК – 2 част

November 30th, 2011

Характеристики на себеактуализиращите се личности

Общи характеристики

Не страдат от психози, неврози или други патологични нарушения. Те са удовлетворили в достатъчна степен по-нисшите си потребности – физиологични, от сигурност и безопасност, любов и принадлежност и уважение.

Друга важна обща характеристика е възрастта: себеактуализиращите се хора са на средна възраст или по-възрастни, защото младите хора все още не са развили силно чувство за идентичност и автономия.

 Специфични характеристики

1. Ефективно възприемане на реалността

Себеактуализиращите се личности възприемат света и другите хора обективно – такива каквито в действителност са, а не каквито биха искали да бъдат. Такова е виждането им и за други сфери на живота – интелектуални, политически, научни, както и свързани с музика и изкуство. Себеактуализиращите се хора ги разглеждат от гледна точка на модата, не се конформират, не се интересуват от мнението на „най-добрите”. Разчитат на собствените си преценки и възприятие като изключват пристрастия.

 2. Общо възприемане на природата, другите и себе си

Себеактуализиращите се хора са в синхрон със себе си. Познават силните и слабите си страни. Естествени са в поведението и реакциите си, не изпитват необходимост да изкривяват или фалшифицират себе си. Те не се крият зад социални маски или роли. Чувстват се добре в собствената си кожа и не се срамуват от недостатъците си (не се извиняват за тях).

Могат да изпитат вина, срам или съжаление само за някои аспекти от собственото си поведение, свързани с поведение, което може да бъде преодоляно – мързел, ревност, предрасъдъци или завист.

Себеактуализиращите се личности приемат околните като са изключително толерантни към техните недостатъци.

 3. Спонтанност, простота и естественост

Себеактуализиращите се хора имат естествено поведение. Те не се страхуват да изразяват чувствата си. В същото време са толерантни и тактични към останалите. Съобразяват се с чувствата им. Склонни са да премълчат, ако проблемът е незначителен или ако рискуват да наранят някого с думите си. Не изпитват необходимост или удоволствие от грубото нарушаване на социалните норми. Не са бунтари. Те са естествени и уверено изразяват себе си.

 4. Фокус върху проблемите извън себе си

Според Маслоу себеактуализиращите се хора са отдадени на работата си. Те имат чувство за мисия. Не вършат работата си по задължение или за прехрана. Работят много и усилено, но работата им създава чувство на радост и удоволствие, развива техните способности, кара ги да израстват. Чрез пълното отдаване на работата си себеактуализиращите се хора са способни да задоволят своите метапотребности.

 5.Потребност от усамотение и независимост

Себеактуализиращите се личности не изпитват „болезнена” необходимост от контакт с другите. Напротив, имат потребност от уединение. Това не означава, че избягват контактите с околните. Те не зависят от другите, за да изпитат удовлетворение. Тяхното поведение е силно центрирано върху Аз-а. Тъй като не зависят  и не се придържат здраво към другите и предпочитат уединението, могат да имат социални трудности. Като цяло са самодисциплинирани и умеят сами да управляват мотивацията си.

 6. Автономно функциониране

Себеактуализиращите хора функционират автономно от социалната и физическата среда. Задоволяването на мотивите им зависи от тях, а развитието им зависи от собствените им възможности и вътрешни ресурси.

 7. Непрекъсната свежест на оценяването

Себеактуализиращите се хора имат способността да ценят преживяванията, които им предлага живота. Те не приемат нещата за дадени. Благодарни са за това, което имат и могат да преживеят. Те не се пресищат и отегчават. Могат да се радват на залез, симфония, дете, усмивка на любим човек, всеки път все едно им е за пръв път. Дори тривиални, всекидневни събития, могат да предизвикат преживявания на удоволствие и радост в тях.

 8. Мистични или върхови преживявания

Маслоу открива, че здрави изследвани лица често изпитват преживявания, свързани с трансцеденталност. Човек е обхванат от чувство за власт, увереност и решимост. Тези преживявания могат да бъдат интензивни или умерени по сила. Освен това Маслоу различава два типа себеактуализация  свързани с т.нар. пикови и непикови личности.

Непиковите личности са по-скоро практични хора, които ефективно си взаимодействат с външния свят. За тях водещо е действието.

Пиковите личности са по-ясно метамотивирани и имат върхови преживявания свързани с прозрения за света и себе си. По-склонни са да чувстват, да бъдат мистични, поетични или религиозни.

 9. Социален интерес

Себеактуализиращите се хора обичат всички човешки същества и  показват емпатийност спрямо околните. Те осъзнават, че са на по – високо равнище от „средния човек”. Вярват, че могат да постигат нещата по-добре от останалите, да ги виждат и разбират по-ясно. Себеактуализиращите се личности обичат човечеството.

 10.Междуличностни взаимоотношения

Междуличностните отношения на себеактуализиращите се са малко на брой, но по-интензивни и здрави, отколкото при останалите хора. Те са способни на по-голяма любов и по-истинско приятелство. Любовта, която изпитват не е дефицитна, не се мотивира от липса на задоволена потребност от любов и принадлежност. Те спокойно могат да минат и без любов в периодите, когато я няма. Не изпитват ревност или страх, тъй като не са зависими от любимите хора. Тяхната любов не е егоистична.

Себеактуализиращите се личности са любезни и търпеливи към хората извън техния кръг.  Въможно е да бъдат сурови към онези, които са претенциозни и надути.

 11. Демократичен характер

Здравите личности са толерантни към хората, независимо от социална класа, образователно ниво или политически и религиозни пристрастия. Себеактуализиращия се човек е не само толерантен, но и нещо повече. Той не изразява превъзходство над околните. Умее да цени и уважава хората. Готов е да слуша и да се учи от всеки, който може да му предложи нещо.

 12.Разграничаване на средства и цели, между добро и зло

За себеактуализиращите се хора целите са много по-важни от средствата за тяхното постигане. Те се радват на „пътя към целта” не по-малко отколкото на самата цел. Средството става цел, поради радостта, която носи.

Себеактуализиращия се човек е способен да различава доброто от злото, правилното от неправилното и имат морални стандарти към които се придържат.

 13. Невраждебно чувство за хумор

Хуморът на себеактуализиращите се хора е философски. Може да е насочен към недостатъците на човечеството като цяло, но никога към отделния човек.

 14. Творчество

Себеактуализиращите се хора са новатори. Те са оригинални и находчиви, независимо, че невинаги те са писатели, художници или композитори. Маслоу сравнява творческия им характер с непредубедеността и въображението, присъщо за децата.

 15. Отпор на натурализиране

Себеактуализиращите се хора се ръководят винаги от себе си, а не от другите. Способни са да се противопоставят на социалния натиск да действат или мислят по определен начин. В същото време не са бунтари и не нарушават целенасочено социалните правила. Само когато  въпросът е от голямо морално значение за тях предизвикват правилата и нормите на обществото.

 Според Маслоу, въпреки че портретът на себеактуализиращия се човек изглежда съвършен, той не е съвършен. Не е напълно свободен нито от вина, нито от тревожност, срам или конфликти. Себеактуализиращият се човек не е идеален, а е по-близо до съвършенството, отколкото повечето от нас.

 Личен коментар

Аспектите на психичния живот следва да се разглеждат в тяхната взаимовръзка. Положителни чувства като щастие, спокойствие, ведрост, покой на съзнанието не са изучени достатъчно. Маслоу подхожда по нов начин към човешката психология като набляга на пътищата които ще научат хората да бъдат мъдри, добри, изобретателни, да откриват доброто, да имат добри характери, да знаят кое е красиво и истинско, да се стремят към истина. Себеактуализиращите се хора не живеят в среда на привидности и увлечения – мода, продражание, престиж, внушение и т.н. , а в система от устойчиви ценности. Те рядко биват повлиявани от културата и религията.

Психологията на Ейбрахам Маслоу, повдига уникални въпроси, свързани с един нов подход към човешката вселена. Разкрива ни природата на човешкия потенциал. Убеждава ни, че величието може да бъде във всеки човек. Вярно е, че себеактуализиращите се личности са по-малко от 1% от всички хора. Вярно е и че описанието им може да не звучи твърде реалистично, че  съдържа в себе си някаква свръхестественост. Факт е обаче, че независимо от малкия си процент, себеактуализиращите се личности са сред нас. Те са такива каквито са. Те са себе си. Неподвластни  на социален натиск, твърдо вярващи в принципите, морала и убежденията си.  Самото съществуване на себеактуализиращи се личности въздейства върху начина ни на мислене. Кара ни да се замислим върху факта, че в живота може би има нещо повече, че можем да бъдем нещо повече и че  стремежът ни да се извисим над собствените си възможности може да ни направи по-добри от „себе си”.

 

Ако искате да получавате по и-мейл последните публикации в сайта оставете и-мейл адреса си в празното място и натиснете "абонирай ме"

Категории: РАЗРАБОТКИ, СТАТИИ | ключови думи: , , , , , ,

Напиши коментар