СЕБЕАКТУАЛИЗИРАЩИЯТ СЕ ЧОВЕК – 2 част

November 30th, 2011

Характеристики на себеактуализиращите се личности

Общи характеристики

Не страдат от психози, неврози или други патологични нарушения. Те са удовлетворили в достатъчна степен по-нисшите си потребности – физиологични, от сигурност и безопасност, любов и принадлежност и уважение. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ, СТАТИИ | ключови думи: , , , , , , | Все още няма коментари

СЕБЕАКТУАЛИЗИРАЩИЯТ СЕ ЧОВЕК – 1 част

November 30th, 2011

Ейбрахам Маслоу (1908-1970г.) е един от основателите на хуманистичната психология. Интересите и основните му цели са свързани с психическото здраве и човешкия потенциал. Това го  отличава от повечето психолози по неговото време, които наблягат върху абнормалното и болното в човешката личност. Хуманистичната психология, която Маслоу нарича „третата сила” поражда теории свързани с идеята, че в хората са заложени ресурси за изцеление и израстване, както и за постигането на самоактуализация. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ, СТАТИИ | ключови думи: , , , , , , , | Все още няма коментари