РИСУВАНЕ И АРТ ТЕРАПИЯ

September 28th, 2011

Спонтанното рисуване позволява на клиента да изразява проблеми, чувства, страхове, желания и безпокойства по един незастрашаващ начин. Несъзнаваният материал, който преди това е бил недостъпен за изследване, често бива изобразен в много от рисунките. Творческата работа дава възможност на човек да общува, както със символи, така и вербално. Творческият продукт предоставя на клиента богатство от образи и символи, с които той може да направи връзка и от които може да се учи. Образите служат като средства, които улесняват комуникацията, израстването и прозренията. (прочети цялата статия…)

Категории: АРТ ТЕРАПИЯ | ключови думи: , , | Все още няма коментари

АРТ ТЕРАПИЯ

September 27th, 2011

Арт терапия е използването на художествени средства за себе-изразяване и себе-осъзнаване в присъствието на обучен арт-терапевт. Клиентите, които биват насочени към арт-терапевт не се нуждаят от предишен опит или умения в областта на изкуствата; арт-терапевтът, от своя страна, не се стреми да направи естетическа или диагностична оценка на изображенията, създадени от клиента. Главната цел на практикуващия е да помогне на клиента да постигне промяна и развитие в личностен план чрез използването на художествени материали в една сигурна и подкрепяща среда. (прочети цялата статия…)

Категории: АРТ ТЕРАПИЯ | ключови думи: , , | Все още няма коментари