АТИТЮДИ НА ЛИЧНОСТТА В БИЗНЕСА

December 17th, 2011

Категорията „атитюд” е предмет на изследване и разработване от редица известни автори от различни изследователски школи. Ролята на атитюдите в ежедневието, трудовото и икономическо поведение на личността е значително, а управленската дейност е изцяло пронизана от атитюдите и нагласите на лицата, които я осъществяват.

 Същност и дефиниции за „атитюд”

 При изследването на атитюдите голяма заслуга имат руските психолози, коита налагат термина „установка”. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , , , , , , , , , , | Все още няма коментари