ХАРИЗМАТИЧНОТО ЛИДЕРСТВО

November 23rd, 2011

Теориите, основаващи се на подхода за отличителните черти на лидера, наричани още харизматични теории са сред най-ранните. В бизнеспсихологията са известни с различни наименования: теории за „великия човек”, теории за „големия човек”, теории за качествата на личността и т.н. Според идеите на немските психолози от края на XIX и началото на XX век., лидерите притежават вродени личностни качества и характеристики (черти), а авторитетът и влиянието на лидера сред последователите са резултат именно от проявлението на тези качества. В тези по-ранни разбирания се приема, че лидерите се раждат – те не се създават. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , , , , | Все още няма коментари