Отношение

Отношение – в психологически аспект – връзката между индивиди, която може да е положителна (привързаност, благодарност), отрицателна (ненавист) и също така безразлична.