Потребност

Потребност – обективна или субективна вътрешна необходимост за удовлетворяване на физиологическа или психологическа нужда. Тя може да се изразява във вода, храна, или обич, тъй като потребностите са материални и духовни. Някои обществени потребности могат да бъдат противоречиви, защото различните хора имат различни такива. Изучаването на потребностите и исканията е предмет на политическите науки, социологията, икономиката и философията. Първият академичен модел на потребностите е представен от Ейбрахам Маслоу. Академичното му изучаване е в разцвета си през 1950-те.