Личност

Личност – човекът като индивид, лице с присъщите му духовни качества.