Здравна психология

Здравна психология – (на английски: Health psychology) означава разбиране на начина, по който биологичните, психичните, средовите и културните фактори си взаимодействат при определяне на физическото здраве и превенцията на заболявания. Здравните психолози работят заедно с други медицински специалисти в клинична среда, работят за поведенческа промяна при промоция на общественото здраве, преподават в университети и провеждат изследвания. Въпреки че началото може да бъде проследено до сходствата с обекта на клиничната психология, има четири различни клона на здравната психология, както и един свързан клон, които са се обособили във времето. Четирите клона включват

клинична здравна психология,

психология на общественото здраве,

здравна психология на общността и

критична здравна психология