Вяра

Вяра e уповаването и вярването в идея, представа, конкретен човек, Бог и т.н. Конкретно вярата е свързана с религията.

В Християнството

Вярата според християнството [1] “е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.”

Вярата е това нещо, чрез което хората, като част от материалния свят, разбират Бога, който Е в една по-висша действителност – духовната.

Според Библията и всички монотеистични духовни книги, духовната действителност има пряка видимост и достъп до материалната. Докато за да може материалната действителност (или неин представител) да разбере какво се случва в духовната действителност, може да стане само и единствено чрез вярата.

В индуизма и будизма

В индуизма думата за вяра е Śraddhā и има значението на непоколебима вяра и чистота на мисълта.

В будизма (пали: Saddhā, санскрит: Śraddhā) вярата е съществен елемент от ученията на Буда, тя представлява:

  • убеждението, че нещо е
  • решителността и решимостта за постигането на духовните цели
  • и чувството за радост от предните две.

Във философията

Епистемологично, когато става дума за вярване в идеи, в нещо, това е приемането

източник: bg.wikipedia.org