BURNOUT СИНДРОМ – ИЗСЛЕДВАНЕ

February 14th, 2011

Личностни характеристики и „бърнаут”
Традиционно фокусът при диагностичната оценка на личността е върху измерването на черти като: невротизъм, тревожност, екстроверсия и др., в които индивидуалните различия са важни, определящи поведението на човека фактори. Личностовите характеристики си взаимодействат с условията на средата и като резултат създават оценката на взаимоотношението между личността и средата. Факторите са взаимнозависими. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , | Все още няма коментари

BURNOUT СИНДРОМ – 2 част

February 14th, 2011

Симптоми на „професионалното изпепеляване”
Синдрома на „професионалното изпепеляване” се проявява най-често в пет групи симптоми:
1.    Физиологични – умора, главоболие, загуба на тегло, понижена устойчивост на простудни заболявания и вирусни инфекции.
2.    Когнитивни – отбранителна нагласа спрямо проблемите, изискващи решение, дистанциране.
3.    Емоционални – чувство за безпомощност и безнадеждност, чувство за провал, скука, раздразнителност. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , | Все още няма коментари

BURNOUT СИНДРОМ – 1 част

February 10th, 2011

В съвременното общество все по-често се дискутира въпроса за стреса на работното място. Професионалният стрес води със себе си негативни последици в организационен и личностен план, а адаптивните възможности на човека са актуален проблем в условията на информационно и технологично развитие. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , | Все още няма коментари