КАК ДА СЪБУДИМ СВОЯТА КРЕАТИВНОСТ

November 1st, 2011

„Креативността е силата да свързваш това, което изглежда несвързано.“

~Уилям Пломър

Можем ли наистина да станем по-креативни?

Да бъдем креативни е умение, което можем да съживим стига само да имаме желание за това.  В началото на живота си, всеки от нас притежава способността да създава, изследва и играе. Във всеки е заложено естествено любопитство, което непрекъснато провокира въпроса: “Как действа светът?”. С течение на времето започваме да задушаваме тази част от себе си, защото често я смятаме за детинска. (прочети цялата статия…)

Категории: СТАТИИ | ключови думи: , , , | Все още няма коментари

ЛИЧНОСТТА НА ЛИДЕРА

September 29th, 2011

Личността на човек е сложна система, поради което не е възможно разглеждането и анализа на всичките й аспекти. Както стана ясно в специализираната литература се застъпват различни становища относно личността, като няма единно разбиране за същността на това понятие. В същото време са налице достатъчно изследвания, посветени на личността на ръководителя. Във връзка с качествата на лидера американският психолог М. Шоу смята, че личността на ръководителя може да се разглежда като съвкупност от три групи характеристики:

  • Биографични
  • Способности
  • Черти на личността

Други изследователи допълват класификацията с още един вид – мениджърските характеристики. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , | Все още няма коментари

ЛИЧНОСТ – ВЪЗГЛЕДИ И ТЕОРИИ

September 29th, 2011

Успешното управление на всяка система, включително на икономическите организации, компании, фирми, работни групи и екипи, изисква да се изследват, анализират и отчитат особеностите  на личностите, които ги изграждат. Във връзка с това възниква необходимост от определяне същността на понятието личност като цяло и в контекста на управлението.

В психологията все още липсва единна концепция, относно разбирането за личност. За  пръв път понятието  се използва в древна Елада. С него се обозначава маската на актьора, който излиза на сцената. В последствие личността е била название на комедийния артист и шута. Значително по-късно се превръща в  понятие, което изразява степен в развитието на човека. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , | Все още няма коментари

ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО

May 26th, 2011

Основна потребност на хората е да живеят в хармонични взаимоотношения с околната среда. Традиционно ролята на психологията, в контактите й с медицината е оценка с бързо нарастваща роля в психотерапията. През втората половина на 20-ти век, обаче се отбелязват множество развития и тенденции, които ускоряват и налагат използването на психолози за голям диапазон от цели в областта на медицината. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , , | Все още няма коментари

ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ РАЗСТРОЙСТВА НА РАЗВИТИЕТО

May 26th, 2011

Група разстройства, която се отличава с качествени нарушения в областта на начина на комуникация и социалните взаимоотношения. Характеризира се и с ограничен, повтарящ се, стереотипен репертоар от дейности и интереси. Тези качествени абнормности могат да бъдат изразени в различна степен и са генерализиран признак за функционирането на индивида във всички ситуации. Понякога е налице известна степен на общо когнитивно нарушение. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , | 2 Коментара